Giáo án này có phí $269!

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để có tài khoản đăng nhập! Thông tin Chi tiết giáo án ở đây.

Bước 1.

Chụp màn hình thông báo chuyển khoản nhắn tin trực tiếp với mình qua facebook Ánh Ngọc. 

Bước 2.

Cung cấp cho mình "số điện thoại" của bạn để mình có thể cấp cho bạn một đoạn Key.

Bước 3.

Lưu ý: vì mình không bán tràn lan và mỗi tháng mình chỉ xuất bản với số lượng giới hạn cho nên việc bạn chia sẻ tài khoản ra ngoài sẽ khiến bạn khó làm và trở nên cạnh tranh hơn.Trong key mình có gắn mã trackIP nên tối đa bạn chỉ login được 2 thiết bị.

>